Para Birimi : $ TL £
Türkçe İngilizce Arapça Fransızca
 

 


Satış Sözleşmesi


 

Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Şartları

Bahyezen.com sitesine üye olarak alışveriş yapan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder.

Kullanıcı işlemleri, sipariş takibi ve diğer bildiriler esnasında iletişim e-posta adresi üzerinden yapılır. Kullanıcının e-posta adresini doğru girmesi zorunludur. Yanlış girilen e-posta adreslerinden dolayı oluşabilecek sorunlardan bahyezen.com sorumlu değildir.

Kişilerin bahyezen.com üzerinden alışveriş yapmaları amacıyla kullandıkları bilgilerin (e-posta adresi, şifre vs.) üçüncü şahıslardan saklanması tamamen üyelerin kendi sorumluluğundadır.

Üyelerin bahyezen.com online alışveriş platformu üzerinde kullandığı bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek durumlardan bahyezen.com doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

Bahyezen.com sattığı ürünleri ve sunduğu hizmetleri önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

Bahyezen.com’da yayınlanan tüm görsel ve yazılı içerik Bahyezen’a aittir, kesinlikle izinsiz olarak kullanılamaz.

1. Kullanım Koşulları
 

1.1 Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 
 

1.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetler bahyezen.com (bundan böyle kısaca " BAHYEZEN" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi  BAHYEZEN olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi BAHYEZEN’e aittir. 
 

1.3 İşbu kullanım koşullarını  BAHYEZEN gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 
 

1.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi,  BAHYEZEN tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
 

1.5  BAHYEZEN, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Tanımlar

2.1 SİTE:  BAHYEZEN tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
 

2.2 ÜYE:  BAHYEZEN'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, BAHYEZEN tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez. 
 

2.3 KULLANICI:  BAHYEZEN web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 
 

2.4 LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
 

2.5 İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 
 

2.6 WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle  BAHYEZEN arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
 

2.7 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Hizmetlerin Kapsamı
 

3.1  BAHYEZEN'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 
 

3.2  BAHYEZEN'nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;  BAHYEZEN’e ait www.bahyezen.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından  BAHYEZEN adına ayıpsız olarak teslimidir. 
 

3.3 BAHYEZEN, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 
 

3.4 SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların  BAHYEZEN tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. BAHYEZEN, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. Genel Hükümler
 

4.1 SİTE üzerinden,  BAHYEZEN'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında  BAHYEZEN'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. 
 BAHYEZEN bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi,  BAHYEZEN'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

 

4.2  BAHYEZEN, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve BAHYEZEN'nin SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 
 

4.3 KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan  BAHYEZEN sorumlu değildir. 
Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan  BAHYEZEN sorumlu değildir. 

 

4.4 BAHYEZEN, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 
 BAHYEZEN, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

 

4.5 SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı  BAHYEZEN'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların,  BAHYEZEN çalışanlarının ve yöneticilerinin,  BAHYEZEN yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.  BAHYEZEN, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. 

 

4.6 SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, BAHYEZEN ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı  BAHYEZEN'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
 

4.7 İşbu SİTE'nin sahibi  BAHYEZEN'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu  BAHYEZEN'nin ya da  BAHYEZEN'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla  BAHYEZEN ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE,  BAHYEZEN hizmetlerini,  BAHYEZEN bilgilerini ve  BAHYEZEN'nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının  BAHYEZEN'un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve  BAHYEZEN'nin yazılı izni ile mümkündür. 
 

4.8  BAHYEZEN, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.  BAHYEZEN aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 
KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak  BAHYEZEN için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya  BAHYEZEN'un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 

 

4.9 İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde BAHYEZEN tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde BAHYEZEN; BAHYEZEN hizmetleri, BAHYEZEN bilgileri,  BAHYEZEN telif haklarına tâbi çalışmaları,  BAHYEZEN ticari markaları,  BAHYEZEN ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.9a BAHYEZEN ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla satılan abiye ve tasarım ürünlerde iade işlemi; sadece ürünün kargodan teslim alındığı tarih ile aynı gün içerisinde iade olarak tarafımıza gönderilmesi durumunda geçerlidir. İlgili sürelerin aşılması durumunda, iade işlemi gerçekleştirilmez. BAHYEZEN'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Kampanya indirimli ürünlerin iadesi yoktur. Kampanya indirimi dahilinde ki ürünlerde değişimlerin kargo geliş ve gidiş ücretleri alıcıya aittir. BAHYEZEN hediye ve indirim kampanyalarını herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, kampanyayı iptal etme ve/veya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

Yurt dışı siparişlerde iade veya değişim yoktur. (Bahyezen.com tarafından kaynaklanan; yanlış beden, yanlış ürün vb. gönderilmesi gibi durumlarda tüm kargo ve gümrük bedelleri tarafımızdan karşılanarak para iadesi veya değişiminiz koşulsuz olarak yapılır. İade talebinin geçerli olabilmesi için kargoyu teslim aldığınız gün ile bir sonraki gün içinde tarafımıza bilgi vererek geri göndermeniz şarttır. Ürün tarafımıza geri ulaştıktan sonra ile ilgili kontrol işlemleri yetkili birim tarafından yapıldıktan sonra para iadesi veya ürün değişim talebiniz gerçekleştirilir.) 

4.9b BAHYEZEN ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla satılan ürünlerin sipariş iadelerinde sadece ürün bedeli iadesi yapılmaktadır. Kargo ücreti iade edilmez. İade ürün/ürünlerin bedeli, ürünler depomuza ulaştığı andan itibaren; ürünün iade şartlarına uygunluğu kontrol edilerek, kredi kartınıza iade edilir. Ödemenizi havale veya kapıda ödeme yöntemi ile gerçekleştirdiyseniz, iade işlemlerinizin hızlı bir şekilde tamamlanması için lütfen; şahsınıza ait banka adı, banka hesap numarası ile IBAN bilgilerinizi de tarafımıza iletmenizi rica ederiz. Kapıda ödeme seçeneği ile alınan ürünlerin teslim alındıktan ve bedeli ödendikten sonraki iade işlemleri için; yukarıda yazılı bulunan normal iade prosedürleri geçerli olup, ürünün herhangi bir kusuru olmadığı durumlarda, Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli, alışveriş toplam bedelinden düşürülerek tarafınıza iade edilir.

4.9c BAHYEZEN ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla satılan ürünlerin; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereği Cayma bildirimini tarafımıza yönelttiğiniz tarihten itibaren 10 gün içerisinde ürünü tam ve eksiksiz tarafımıza ulaştırmalısınız. Ürünün tam ve eksiksiz tarafımıza ulaştırılmasından cayma hakkını kullanan gönderici kişi sorumludur. İade ürün/ürünlerin tam ve eksiksiz depomuza ulaşması ve iade şartlarına uygunluğunun kontrolünden sonra, ürün bedelinin geri iadesi yapılacaktır. Satın alma aşamasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi yapılmaz.

4.9d BAHYEZEN ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıylasatılan ürünlerde; yurt dışı siparişlerde iade veya değişimde yoktur. 

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
 

BAHYEZEN, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BAHYEZEN, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile  BAHYEZEN'in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. Devir
 

BAHYEZEN, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. Mücbir Sebepler
 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  BAHYEZEN işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,  BAHYEZEN açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  BAHYEZEN'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  BAHYEZEN'nin, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. Yürürlülük ve Kabul
 

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", BAHYEZEN tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BAHYEZEN, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

BAHYEZEN Pamuk Ticaret © 2019 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret sistemi ile hazırlanmıştır